Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do 20. edycji konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego „Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze 2023 i Osobowość Biznesu 2023.

Kogo szukamy?

Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2023. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.

Z kolei w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby, które w 2023 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy realizacji projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.

Jak zgłosić kandydatów?

Kandydatów zgłosić może każdy czytelnik Świata Biznesu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie według wzoru formularza wraz z pisemnym uzasadnieniem:

> Formularz dla kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2023

> Formularz dla kategorii Osobowość Biznesu 2023

Zgłoszenia przyjmuje redakcja „Świata Biznesu” w terminie do 22 grudnia 2023 r. pod adresem redakcja@swiatbiznesu.com lub tradycyjną pocztą (adres w formularzu zgłoszeniowym).

Kiedy rozstrzygnięcie?

Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele świata nauki: ekonomiści i naukowcy reprezentujący nauki techniczne i ścisłe oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom przewidujemy w lutym 2024 roku.